Monitooring

Kas on tulnud ette olukordi, kus väga selgelt sõnastatud dokumendi üle käib tuline vaidlus ning hiljem selgub, et osapooled olid aluseks võtnud sama dokumendi erinevad versioonid. Vältimaks selliseid situatsioone tüübikinnituse protsessis, on oluline roll ajakohastel õigusaktidel.

Läbi alghindamise nõutakse, et tootja juhtimissüsteemis oleks kirjeldatud seadusandluse uuendamist. Omistatud tüübikinnitus ei ole igavene ja tootja peab pidevalt monitoorima muudatusi nõuetes. Õigeaegselt tuvastatud muudatused välistavad ebameeldivad üllatused ja võimaldavad rahulikult planeerida arendustegevusi.

Uute regulatsioonide väljatöötamisel jäätakse tootjatele piisavalt aega uute nõuetega kohanemiseks. Tavaliselt tähendab see ühe või kahe aastas rakendamisaega uutele sõidukitüüpidele ning veelgi pikemat aega olemasolevatele sõidukitüüpidele.

Õigusaktide monitoorimine ei piirdu ainult uue redaktsiooni ilmumise kuupäeva tuvastamisega, vaid õigusaktist tuleb leida ka rakendusajad.

Koos meiega ei pea muretsema kuidas keerulises õigusaktide rägastikus orienteeruda ja vajalikud muudatused koos rakendusaegadega ülesse leida. Võta meiega ühendust ja vaatame lähemalt kuidas ükski muudatus ei jääks märkamata.