Dokumentatsioon

Ära raiska väärtusliku aega vormilisele poolele, vaid tegele sisuliste küsimustega.

Tüübikinnituse raamistikes on andmete esitamiseks ettenähtud kindlad vormid. Kõigepealt erinevad vormid tulenevalt sõiduki kategooriast, sest Euroopas on kolm erinevat tüübikinnituse raamistikku:

Lisaks erinevatele raamistikele, sõltuvad andmed ka valitud menetlusliigist ehk kas tegemist on järkjärgulise, üheastmelise või sega-tüübikinnitusega.

Omaette teema on süsteemi, osise või eraldi seadmistikuga seotud vormid. Nende puhul tuleb mängu ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni 1958. aasta kokkuleppe ja selle alusel kehtestatud eeskirjad.

Tüübikinnitusasutused peaksid kohaldama ühtlustatud õigusakte ühtsel viisil, kuid praktikas esineb tahes tahtmata erinevusi. Vähendamaks erinevusi ja leppimaks kokku parimad tavad, korraldab Euroopa Komisjon teabe vahetuse foorumit. Kui tüübikinnitusasutuste praktikas on erinevusi andmete esitamises, siis just foorumil lepitakse kokku ühtsed lähenemised ja parimad tavad.

Tüübikinnituse protsess algab avalduse ja teatmiku esitamisega tüübikinnitusasutusele. Kui taotluses on puuduseid või jäetakse mõned nõutavad andmed esitamata, lükkub taotluse sisuline läbivaatamine edasi või jäetakse avaldus sootuks läbi vaatamata.